Visie op samenwerking

Met het programma 'Aan vakmanschap werk je samen' wil Koninklijke Hibin een bijdrage leveren aan de toegevoegde waarde van de branche. Kennisontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid; goed voor de bouwmaterialenhandel en goed voor de fabrikanten. De inpassing van trainingen van fabrikanten in het totale opleidingsaanbod draagt bij aan een continu relevant en passend aanbod voor de professionele bouwmaterialengroothandel en bevordert een ontwikkelingsgerichte houding van werknemers in de branche.

Doel is om de trainingen die fabrikanten aanbieden te ontsluiten voor de bouwmaterialengroothandel. Werknemers profiteren omdat producttrainingen passen in hun professionele ontwikkeling met behulp van vakopleidingen. Het idee van een levenlang leren wordt versterkt. De totale bouwtoelevering profiteert omdat de deskundigheid in de branche wordt vergroot.