Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Webinar)

‹ Alle opleidingen
Met ingang van 1 juli 2022 treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen in werking. Deze wet stelt nieuwe eisen aan het bouwen en heeft als doel om een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit en een verbeterde positie van de bouwconsument te realiseren. Daarnaast wil de wet kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering stimuleren.

Inhoud

In deze webinar wordt ingegaan op de achtergrond en context van de Wet Kwaliteitsborging.
Daarnaast zullen de effecten op en uitdagingen voor de bouwmaterialenhandel worden besproken.
 
Aanmelden kan via deze link.
 
Programma
Korte inleiding Wkb, achtergrond en context
Effecten van de Wkb op de handel: welke vragen kun je verwachten 
Kansen en uitdagingen voor de bouwmaterialenhandel
 
Tijdens de webinar is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Bestemd voor

Directie, management en verkoop

Voorkennis

Je hebt bij voorkeur de E-learning Wet Kwaliteitsborging gevolgd.

Vooropleiding

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (E-learning)

Werkwijze

Na de aanmelding ontvang je een persoonlijke link naar de webinar.

Resultaat

Na afloop heeft de deelnemer basiskennis over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en zicht op de effecten en uitdagingen voor de bouwmaterialenhandel.