Masterclass Management en Organisatie

‹ Alle opleidingen
Hoe organiseer je een markt- en klantgerichte organisatie?

De bouwtoelevering heeft te maken met een steeds complexer en veeleisender omgeving. Om op deze omgeving te anticiperen, is inzicht nodig in de mogelijkheden om de eigen organisatie aan te passen en te vernieuwen. Sleutelbegrippen zijn daarbij klantgerichtheid, human resource management, flexibiliteit en kwaliteit. In deze masterclass wordt ruim aandacht besteed aan het analyseren van veranderingsprocessen en het structureel werken aan de marktgerichtheid van organisaties.

Inhoud

Het doel van de masterclass Management en Organisatie is het kennismaken met en inzicht verkrijgen in de onderdelen van organisatiekunde. Met dit inzicht kan de vraag: "Hoe organiseer je een markt- en klantgerichte organisatie?” beantwoord worden.

Onderwerpen:
 • Organisatiestrategie
 • Organisatieplanning
 • Leidinggeven, organisatiestructuur en -organisatiecultuur
 • Beheersing van processen en projecten
 • Besluitvorming
 • Organisatieverandering

Bestemd voor

Leidinggevenden in de bouwtoelevering.

Werkwijze

De masterclass Management en Organisatie bestaat uit 3 tot 5 bijeenkomsten en zelfstudie. De totale studielast van deze masterclass bedraagt voor de gemiddelde deelnemer 50 uur.

De bijeenkomsten van masterclass Management en Organisatie worden afgesloten met korte kennistoetsen waarin de basisbegrippen uit de organisatiekunde worden getoetst.

Daarnaast schrijft u een paper als afsluitende proeve van bekwaamheid.

Het eindcijfer voor de masterclass is het gemiddelde van het cijfer voor de paper en het gemiddelde cijfer voor de kennistoetsen.

Resultaat

Na afloop van deze masterclass kun je:

 • Visie vormen op je eigen organisatie en deze afstemmen op de omgeving;
 • Verschillende organisatieveranderingen onderkennen;
 • Organisatiebeleid en organisatieverandering vormgeven;
 • Problemen en kansen opsporen, oplossingen genereren;
 • Processen en projecten beheren;
 • Faseren en beslissen bij projectmanagement.