Leidinggeven in de bouwmaterialenhandel

‹ Alle opleidingen
Een opleiding voor medewerkers die leiding (gaan) geven aan anderen

In deze opleiding maakt u kennis met de belangrijkste aspecten van operationeel management.
U leert het werkproces binnen uw afdeling te overzien en te managen. Tevens leert u de afstemming tussen verschillende afdelingen te bewaken en effectief leiding te geven aan uw medewerkers.

Inhoud

 • Het managementproces;
 • Analyseren en beheersen van bedrijfsprocessen en kengetallen bepalen;
 • Begrotingen, financiŽle rapportages en jaarrekeningen lezen;
 • Vanuit managementinformatie leidinggeven, beslissingen nemen en rapporteren;
 • Effectief leidinggeven;
 • Het opstellen en bijhouden van budgetten en rapportages;
 • De kostprijs van goederen en diensten in relatie tot de verkoopprijs;
 • Personeelsbeleid praktisch invullen (kwantitatief en kwalitatief);
 • Leiderschapsstijlen;
 • Sturen, coachen en begeleiden van medewerkers;
 • Personeelsgesprekken zoals sollicitatie-, functionerings- en slecht nieuwsgesprekken.

Bestemd voor

(Aspirant-) leidinggevenden in de logistiek en verkoop.

Werkwijze

De opleiding bestaat uit vijf blokken. Elk blok is opgebouwd rond herkenbare situaties waar een leidinggevende in de bouwmaterialenhandel mee te maken krijgt. Bij elk blok hoort een opdracht op de werkplek. De module wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid waarin het analyseren en opstellen van een verbetervoorstel voor de eigen afdeling centraal staat.

Resultaat

Na afloop van deze praktijkgerichte opleiding kunt u:  

  1. Het managementproces overzien en de belangrijkste aspecten van operationeel management benoemen;

  2. Het werkproces binnen de afdeling overzien en managen;

  3. Bedrijfsprocessen analyseren en beheersen en kengetallen bepalen;

  4. Begrotingen,financiŽle rapportages en jaarrekeningen lezen;

  5. Vanuit financieel perspectief (managementinformatie) leiding geven, beslissingen nemen en rapporteren;

  6. Werken met SMART doelstellingen en sturen op resultaat;

  7. De afstemming tussen verschillende afdelingen bewaken en effectief leidinggeven aan medewerkers;

  8. Werkprocessen verbeteren en problemen stapsgewijs oplossen;

  9. Het personeelsbeleid praktisch invullen;

  10. De beoordelingssystematiek in het kader van de cao bouwmaterialen invullen;

  11. Personeelsgesprekken voeren zoals een werving & selectie gesprek, een functionerings-, beoordelings- en slecht nieuws gesprek;

  12. Leiderschapsstijlen benoemen en de eigen stijl van leidinggeven herkennen en gebruiken;

  13. De stijl van leidinggeven aanpassen bij verschillende situaties;

  14. Een helder beeld over mijn positie in de organisatie geven en weet ik hoe ik als leidinggevende de organisatiedoelen kan dienen.