Themabijeenkomst Bouwteams

‹ Alle opleidingen
Welke rol kan de bouwmaterialenhandel in een bouwteam vervullen?

Dat is het onderwerp van deze themabijeenkomst. Een bouwteam komt al in een vroeg stadium van de voorbereiding van een bouwproject met elkaar in contact en werkt samen om een project in al haar facetten tot een goed einde te brengen. Na afloop van de bijeenkomst is de deelnemer in staat om vanuit de bouwmaterialenhandel deel te nemen aan bouwteams. Deze themabijeenkomst sluit aan bij de vier verschillende scenario’s die door ondernemers uit de branche zijn opgesteld.

Inhoud

  • Hoe ziet de samenstelling van een bouwteam eruit?
  • Hoe is de rolverdeling in een bouwteam
  • Welke bouwmethode leent zich voor bouwteams?
  • Wat is de meerwaarde van deelname aan een bouwteam voor de handel?
  • Welke rol heeft een bouwteam bij de verschillende klanttypen?
  • Wat zijn de randvoorwaarden voor een goed functionerend bouwteam?
  • Praktijkstudie

Bestemd voor

Directies, managers, verkopers binnen – en buitendienst.

Voorkennis

Het vereiste opleidingsniveau is CTB of gelijkwaardig.

Werkwijze

Themabijeenkomst met praktijkcasus.

Resultaat

Na afloop van de bijeenkomst is de deelnemer in staat om vanuit de bouwmaterialenhandel deel te nemen aan bouwteams.