Vervolgkennis Bouwkunde (E-learning)

‹ Alle opleidingen
Als medewerker in de bouwmaterialenhandel en bouwtoelevering is het belangrijk om een gedegen en brede bouwkundige kennis te hebben, omdat je alleen dan als volwaardig gesprekspartner in de keten kan functioneren. Hibin Opleidingen heeft nu, als opvolger van Basiskennis bouwkunde, de e-learning opleiding Vervolgkennis Bouwkunde ontwikkeld. Bij Vervolgkennis bouwkunde worden in de digitale leeromgeving van Hibin Opleidingen drie e-learning modules beschikbaar gesteld die gezamenlijk zorgen voor verdieping van de bouwkundige kennis voor medewerkers in de bouwmaterialenhandel.

Inhoud

Vervolgkennis Bouwkunde bestaat uit drie modulen, te weten:

1. Bouwkunde en duurzaamheid

2. Bouwkunde en ICT
3. Bouwkunde en bouwdelen

Bestemd voor

Vervolgkennis bouwkunde is met name bedoeld voor (commercieel) personeel in de bouwmaterialenhandel (bouwtoelevering).

Voorkennis

Bij voorkeur heeft een deelnemer voorafgaand aan Vervolgkennis Bouwkunde de opleiding Basiskennis Bouwkunde gevolgd en/ of de opleiding Bouwen en bouwmaterialen A.

Werkwijze

Vervolgkennis bouwkunde bestaat uit 3 e-learning modules. Deze e-learning modules worden in het Hibin Leerplein, de digitale leeromgeving van Hibin Opleidingen, beschikbaar gesteld. De eerste twee modulen, Bouwkunde en duurzaamheid Ún Bouwkunde en ICT, zijn inhoudelijke modulen. Naast het lezen van theorie moeten er ook vragen beantwoord worden die je helpen bij het verwerken van de theorie en uiteindelijk bij het maken van de eindtoets. De module Bouwkunde en duurzaamheid sluit je af met een eindtoets van 20 meerkeuzevragen. De module Bouwkunde en ICT sluit je af met een eindtoets van 10 meerkeuzevragen. Deze eindtoetsen zijn verplicht.In de laatste module, Bouwkunde van bouwdelen, moeten opdrachten worden gemaakt die ervoor zorgen dat je de kennis die je hebt opgedaan vanuit de theorie toe kunt passen in de praktijk. Deze module is voorwaardelijk voor het afsluiten van de opleiding. Een leercoach van Hibin Opleidingen ziet er op toe dat de opdrachten zijn gemaakt.Op basis van de scores op de meerkeuze eindtoetsen wordt vervolgens een certificaat afgegeven.

Resultaat

Na afloop van Vervolgkennis Bouwkunde heb je, op basis van een gedegen theoretische achtergrond, inzicht in bouwkundige processen.