Werkplekbegeleider (E-learning)

‹ Alle opleidingen
De werkplek maakt bij Hibin Opleidingen een belangrijk onderdeel uit van de opleidingsprogramma’s. Als werkplekbegeleider begeleid je de lerende bij het leren in de werksituatie. Dit is een belangrijke rol in het leerproces. Maar hoe geef je die rol vorm? En wat zijn de leerdoelen bijvoorbeeld? Hoe beoordeel je een werkplekopdracht en hoe voer je een begeleidingsgesprek? Op al deze vragen krijg je als werkplekbegeleider antwoord in de e-learningmodule ‘Werkplekbegeleider’. In de digitale leeromgeving van Hibin Opleidingen wordt één module beschikbaar gesteld met een aantal onderwerpen die gezamenlijk de basis vormen van alles wat een werkplekbegeleider moet kennen en kunnen. Dus leren in je eigen tempo en in je eigen werkomgeving, zonder klassikale bijeenkomsten èn zonder reistijd!

Inhoud

De module ‘Werkplekbegeleider’ bestaat uit 6 onderwerpen, te weten:

  1. Hibin Opleidingen

  2. Leervormen

  3. De werkplekbegeleider

  4. Leerdoelen

  5. Werkplekopdrachten

  6. Begeleidings- en voortgangsgesprekken

Bestemd voor

Deze module is bedoeld voor iedereen in de bouwmaterialenhandel die een medewerker begeleidt of gaat begeleiden die een opleiding volgt van Hibin Opleidingen.

Voorkennis

Je hebt bij voorkeur een leidinggevende opleiding gevolgd en - ervaring.

Resultaat

Na afloop van de module ‘Werkplekbegeleider’ heb je, op basis van een theoretische achtergrond en praktische opdrachten, inzicht gekregen in hoe je een begeleidingstraject in de praktijk kunt uitvoeren.