Nog veertig vouchers beschikbaar

‹ Terug
In het eerste half jaar van 2021 is al meer dan driekwart van de gratis opleidingsvouchers uitgegeven. Dat betekent dat er tot eind dit jaar nog maar veertig beschikbaar zijn. Elke voucher staat voor een gratis online opleidingsmodule voor één persoon ter waarde van € 195,-. De voucheractie voor 2021 omvat drie verschillende basisopleidingen: Basiskennis Bouwmaterialen, Basiskennis Verkoop en Basiskennis Afbouwmaterialen. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt of tot uiterlijk 1 december 2021.
Slimmer in de zomer
De zomerperiode leent zich bij uitstek voor deelname aan een van de basisopleidingen. De opleidingen nemen niet meer dan circa 20 tot 40 studie-uren in beslag, afhankelijk van vooropleiding en ervaring. De betrekkelijke rust in de zomerperiode kan goed gebruikt worden om de basiskennis op een hoger plan te brengen en bij de start van het nieuwe seizoen meteen toe te passen.
Een medewerker kan maximaal vier maanden over de opleiding doen en kan in overleg zelf bepalen wanneer hij de studie-uren inplant. Aanmelden kan per direct. Vermeld bij inschrijving de datum van indiensttreding en Voucheractie 2020.

Aanmelden van nieuwe werknemers voor de opleiding Basiskennis Bouwmaterialen kan hier.

Aanmelden van nieuwe werknemers voor de opleiding Basiskennis Verkoop kan hier.

Aanmelden van nieuwe werknemers voor de opleiding Basiskennis Afbouwmaterialen kan hier.


Het aanbod is gratis maar niet vrijblijvend. De Commissie Vakopleiding stelt de basisopleidingen beschikbaar vanuit algemene middelen en wil zoveel mogelijk nieuwkomers de kans geven. Wie zich aanmeldt en er uiteindelijk geen gebruik van maakt, ontneemt een ander de kans. Daarom is afgesproken dat voor de cursisten die niet zijn gestart of de opleiding niet hebben afgemaakt, aan de werkgever alsnog kosten (€ 195,-) in rekening worden gebracht.
 
Maar er is meer
De vouchers gelden dus voor drie basisopleidingen. Voor wie verder wil, is er nog veel meer. Hibin Opleidingen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op het ontwikkelen van online basisopleidingen. Inclusief de module Basiskennis IJzerwaren die dit najaar wordt toegevoegd, kan de branche inmiddels over veertien verschillende modules beschikken.