Corona-maatregelen KCBT onveranderd

‹ Terug
18 november 2021
De aanscherping van de coronamaatregelen per 13 november heeft geen invloed op de maatregelen die al waren genomen bij KCBT in Muiden. Voor deelname aan de klassikale bijeenkomsten geldt geen QR-codeverplichting. Bij de bouwdeelcursussen op locatie, die verzorgd worden door Hibin Opleidingen in samenwerking met fabrikanten, kan door de organiserende fabrikant een QR-code of negatieve test worden gevraagd. Dit is aan de orde als deelnemers bij het werken in de groepjes niet de vereiste anderhalve meter in acht kunnen nemen. Indien hiervan sprake is, worden deelnemers van tevoren geïnformeerd.

Sinds afgelopen voorjaar konden de klassikale bijeenkomsten in Muiden onder voorwaarden al plaatsvinden. Hibin Opleidingen en KCBT zijn continu op zoek naar de goede balans bij klassikale bijeenkomsten. Het afgelopen jaar zijn er bij onze bijeenkomsten geen corona-besmettingen ontstaan. Om deze reden willen wij zoveel mogelijk vasthouden aan deze regels.
 
De maatregelen zijn als volgt:
Om ervoor te zorgen dat cursisten veilig en comfortabel kunnen deelnemen zijn de basisafspraken als volgt:
  • Opleidingen met maximaal negen cursisten gaan door zoals gepland;
  • Bij nieuw te starten opleidingen is plaats voor maximaal negen deelnemers;
  • Bij overtekening wordt steeds getracht zo snel mogelijk een extra groep te laten starten.
  • Wij vragen de cursisten en docenten om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden (ook al is dit niet meer verplicht).
  • De ramen van de zaal kunnen open, zodat we kunnen zorgen voor extra goede ventilatie;
  • De zaal en met name het meubilair worden na iedere bijeenkomst adequaat gereinigd;
  • Met het oog op handhygiëne vragen we de cursisten om regelmatig hun handen te desinfecteren;
  • Met een CO2-meter houden we de luchtkwaliteit in de gaten en ventileren waar nodig extra;
  • Bij goed weer pauzeren we in de buitenlucht. 

Uiteraard geldt nog steeds dat cursisten bij klachten thuisblijven.