Nu ook sneltesten bij Servicebureau Hibin Opleidingen (KCBT)

‹ Terug
16 april 2021
Vanaf 6 april zijn covid-sneltesten beschikbaar voor docenten en deelnemers van Hibin Opleidingen. Gebruik van de sneltest is vrijwillig en komt bovenop de lopende maatregelen. Deze mogelijkheid wordt geboden om betrokkenen meer comfort te bieden. De bestaande maatregelen worden goed nageleefd en worden door de betrokkenen overwegend positief ontvangen. KCBT heeft tot nu toe nog geen besmettingen genoteerd die zijn opgelopen tijdens de bijeenkomsten.
Sinds 2 maart is het weer mogelijk om op locatie klassikaal onderwijs te verzorgen bij KCBT in Muiden. Daarbij worden uiteraard alle voorschriften om veilig te kunnen werken in acht genomen. KCBT heeft een extra lokaal ter beschikking, zodat cursisten ook in kleine groepjes veilig kunnen werken. Verder is er extra aandacht voor goede ventilatie, waarbij de luchtkwaliteit wordt gemeten met CO2-melders. Tevens wordt rekening gehouden met de geldende avondklok. Nieuwe cursisten ontvangen bij inschrijving duidelijke instructies. Deelnemers aan lopende opleidingstrajecten worden persoonlijk over de veranderingen geïnformeerd.

Hibin Opleidingen en KCBT zijn continu op zoek naar de goede balans bij klassikale bijeenkomsten. Uitgangspunt zijn de coronaregels ten aanzien van afstand houden, handen ontsmetten etc. KCBT doet er alles aan om een veilige omgeving te bieden, waarin cursisten zich comfortabel voelen. Nu de coronamaatregelen voor klassikaal onderwijs zijn versoepeld, valt KCBT terug op de afspraken die afgelopen najaar werden gehanteerd en in de praktijk goed bleken te werken.

Om ervoor te zorgen dat cursisten veilig en comfortabel kunnen deelnemen zijn de nieuwe basisafspraken zijn als volgt:
 • Opleidingen met maximaal acht cursisten gaan door zoals gepland;
 • Bij nieuw te starten opleidingen is plaats voor maximaal acht deelnemers;
 • Bij overtekening wordt steeds getracht zo snel mogelijk een tweede groep te laten starten.
Coronaproof inrichting
De ruimten waar de bijeenkomsten plaatsvinden, zijn conform de anderhalvemeterrichtlijn ingericht. Uiteraard geldt nog steeds dat cursisten bij klachten thuisblijven.
 • Cursisten kunnen vooraf op vrijwillige basis een covid-sneltest ondergaan;
 • Cursisten dragen bij binnenkomst een mondkapje. Het mondkapje kan af tijdens de les, zodra iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. De docent hoeft geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal;
 • De zaal die KCBT gebruikt heeft een dusdanige oppervlakte dat we de ‘social distance’ van 1,5 meter kunnen waarborgen;
 • De ramen van de zaal kunnen open, zodat we kunnen zorgen voor extra goede ventilatie;
 • De zaal en met name het meubilair worden na iedere bijeenkomst adequaat gereinigd;
 • Met het oog op handhygiëne staat een flesje handdesinfecteermiddel per tafel klaar;
 • Bij de toiletten staat een desinfecteerpompje dat zowel voor als na een toiletbezoek moet worden gebruikt;
 • Voor de maaltijden maken we geen gebruik van een buffet. Maaltijden worden per persoon verpakt aangeboden;
 • Bij goed weer pauzeren we in de buitenlucht, uiteraard ook met inachtneming van de gewenste 1,5 meter onderlinge afstand.
(foto: Shutterstock)