Tweede webinar Wet kwaliteitsborging op 6 april (VOL)

‹ Terug
09 februari 2021
Er komt een tweede editie van het webinar ‘Wkb raakt ook uw bedrijf’. Ook nu is de belangstelling weer groot. De eerste editie, die snel was volgeboekt, heeft er onder andere toe geleid dat deelnemers collega’s hebben aangemeld voor het tweede webinar. Er zijn nog twintig plaatsen beschikbaar.
AANMELDEN KAN HIER
 
In het webinar, bedoeld voor directie, management en verkoopmedewerkers, wordt ingegaan op de achtergrond en context van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de effecten op en uitdagingen voor de bouwmaterialenhandel. Het webinar wordt geleid door de ir. Peter Ligthart. Hij zag bij het eerste webinar zowel directies en beleidsmedewerkers als mensen met commerciële functies: "Directies hebben een beleidsmatige insteek en kijken bijvoorbeeld of zij aannemerachtige activiteiten willen voortzetten, al dan niet binnen een ander bedrijf, of dat zij met hun verzekeraar moeten gaan praten. Mensen in commercieel functies zien nieuwe kansen om klanten beter te bedienen.”

Inzicht
"Het webinar is er in eerste instantie op gericht kennis bij te brengen over wat de Wkb inhoudt. Bedrijven in de bouwmaterialengroothandel verschillen heel erg van elkaar, waardoor de betekenis van de wet niet voor alle bedrijven gelijk is. Het webinar geeft inzicht in waar het je bedrijf raakt en welke kansen de Wkb biedt. De Wkb heeft invloed op de informatievoorziening richting klanten en - afhankelijk van je rol -  ook op de aansprakelijkheid. De kansen liggen op het gebied van de rol van bouwmaterialengroothandels als informatiemakelaar. De aannemer heeft informatie nodig voor wat in het Wkb het consumentendossier heet. In feite is dat het opdrachtgeversdossier. De productinformatie die daarvoor nodig is, heeft de aannemer niet zelf. Die komt hij dus halen bij de groothandel en de groothandel zal die informatie voor een deel weer moeten ophalen bij de fabrikant.”
De Wkb lijkt in eerste aanleg vooral een aannemersaangelegenheid, maar het raakt de bouwmaterialengroothandel wel degelijk, zegt docent Peter Ligthart: "De Wkb gaat over aannemersovereenkomsten. Als bouwmaterialengroothandel heb je daar op het eerste gezicht niet zo heel veel mee te maken. Maar op het moment dat je zelf bouwservicediensten verleent, ben je voor de Wkb gewoon een aannemer. Er zullen overigens ook bouwmaterialengroothandels zijn die die niet denken in termen van klantadvies en de Wkb niet hun pakkie-an vinden. Dat kan de conclusie zijn dat je er niets mee wilt doen. Waar het in dit webinar om gaat, is dat je weet wat de betekenis van de Wkb is voor jouw bedrijf. Dat is de eerste keer in ieder geval goed gelukt. Deelnemers gaven terug dat de uitleg helder en duidelijk was.”
Peter Ligthart is voorzitter van het College van Deskundigen Kwaliteitsborging en was docent op de aannemersopleiding (KOB) en werkte voor onder andere BOB, Hout Opleidingscentrum (HOC), Sertum, NVM-SOM (inmiddels Academie voor Vastgoed), Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en de Haagse Hogeschool. (foto: Shutterstock)