Hibin Opleidingen en de nieuwe lockdown

‹ Terug
15 december 2020
Maandag 14 december 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Hibin Opleidingen en KCBT volgen deze genomen maatregelen. Dit betekent dat alle klassikale lessen die tot en met 19 januari 2021 gepland waren, nu worden uitgesteld. Cursisten en bedrijven wordt aangeraden de actuele ontwikkelingen op de website van Hibin Opleidingen te volgen.
De lockdown (15 december – 19 januari) valt in een periode dat vanwege kerstmis en de jaarafsluiting toch al geen nieuwe blended learning opleidingen zouden worden opgestart. De eerste nieuwe opleiding (Tekening lezen) stond gepland voor 19 januari 2021 en zal nu, nieuwe maatregelen voorbehouden, starten op 25 januari 2021. 

Gevolgen lopende opleidingen
Voor de lopende opleidingen geldt dat KCBT waar mogelijk zorgt voor een online overbrugging. De lesstof wordt hiervoor waar nodig aangepast en verspreid over meerdere online lessen. Deze laatste maatregel bleek tijdens de lockdown eerder dit jaar noodzakelijk en afdoende om alle lesstof adequaat te kunnen behandelen. Cursisten krijgen persoonlijk bericht over de wijze waarop de lesprogramma’s zullen worden voortgezet. 

Mocht het in een latere fase nodig blijken de lockdownperiode te verlengen, dan zal alles in het werk worden gesteld om dit zoveel mogelijk binnen de digitale leeromgeving op te lossen.
 
De online opleidingen gaan gewoon door, u vindt het actuele aanbod hiervoor op Hibin Opleidingen | Agenda
 
(foto: Shutterstock)