Eigen regie Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

‹ Terug
13 oktober 2020
Hibin Opleidingen is via de samenwerkende O&O organisaties betrokken bij het project Eigen Regie. Met als doel om kennis te bundelen rondom het nemen van eigen regie op Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is een kennisdocument gepubliceerd .

In het kennisdocument is beschreven dat werknemers bewuste keuzes moeten maken, tot  actie overgaan en verantwoordelijkheid nemen. Om te stimuleren dat mensen zelf de regie nemen over hun ontwikkeling zijn er op organisatieniveau drie knoppen benoemd waaraan gedraaid kan worden: Richting (informeren en stimuleren), Ruimte (handelingsperspectief bieden en faciliteren) en Ruggensteun (vertrouwen geven). In het document zijn verschillende voorbeelden opgenomen. (foto: Shutterstock)