Nieuwe afspraken fysieke bijeenkomsten Hibin Opleidingen

‹ Terug
08 september 2020
Hibin Opleidingen en KCBT zijn continu op zoek naar de goede balans bij klassikale bijeenkomsten. Uitgangspunt zijn de coronaregels ten aanzien van afstand houden, handen ontsmetten etc. KCBT doet er alles aan om een veilige omgeving te bieden, waarin cursisten zich comfortabel voelen.
 
De opleidingslocatie van KCBT in Muiden biedt met inachtneming van de coronaregels, ruimte aan maximaal elf cursisten. Dat gaat goed, maar bij verplaatsingen binnen het lokaal moet iedereen steeds alert zijn om te zorgen dat anderhalve meter afstand gehandhaafd kan worden. Om ervoor te zorgen dat cursisten veilig en comfortabel kunnen deelnemen zijn de nieuwe afspraken zijn als volgt:
 
 • Opleidingen met maximaal acht cursisten gaan door zoals gepland;
 • Bij nieuw te starten opleidingen is plaats voor maximaal acht deelnemers;
 • Bij overtekening wordt steeds getracht zo snel mogelijk een tweede groep te laten starten;
 • Bij lopende opleidingen met meer dan acht deelnemers, wordt contact opgenomen met die deelnemers. Op basis daarvan kan worden besloten de opleiding met de bestaande bezetting voor te zetten danwel te splitsen.
Coronaproof inrichting
De ruimten waar de bijeenkomsten plaatsvinden, zijn conform de anderhalvemeterrichtlijn ingericht. Uiteraard geldt nog steeds dat cursisten bij klachten thuisblijven.

 • De zaal die wij gebruiken heeft een dusdanige oppervlakte dat we de ‘social distance’ van 1,5 meter kunnen waarborgen;
 • De ramen van de zaal kunnen open, zodat we kunnen zorgen voor extra goede ventilatie;
 • De zaal en met name het meubilair worden na iedere bijeenkomst adequaat gereinigd;
 • Met het oog op handhygiëne staan o.a. op ieder tafel, flesjes handdesinfecteermiddel klaar;
 • Bij de toiletten staat een desinfecteerpompje dat zowel voor als na een toiletbezoek moet worden gebruikt;
 • Voor de maaltijden maken we geen gebruik van een buffet. Maaltijden worden per persoon verpakt aangeboden;
 • Bij goed weer pauzeren we in de buitenlucht, uiteraard ook met inachtneming van de gewenste 1,5 meter onderlinge afstand. (foto: Shutterstock)