Unieke samenwerking DOORZAAM en Hibin Opleidingen

‹ Terug
22 maart 2019
De samenwerking tussen Hibin Opleidingen en DOORZAAM die heeft geleid tot de gezamenlijk voucheractie, is bijzonder. Er bestaat weliswaar een overleg van 26 O&O-fondsen uit even zovele branches, maar een-op-een samenwerkingen zijn op een hand te tellen. Adriana Stel, directeur van DOORZAAM en Ghislaine Hoenderboom, manager Hibin Opleidingen zagen de toegevoegde waarde van de gezamenlijke voucheractie en waren het snel eens over de praktische invulling: uitbreiding van gratis scholingsvouchers voor nieuwkomers in de bouwmaterialengroothandel naar instromende uitzendkrachten.
"Samenwerking tussen scholingsfondsen is zolang als ik hier zit, en dat is al een jaar of twaalf, speerpunt van het beleid van DOORZAAM”, zegt Adriana Stel. "Onderlinge samenwerking zoals bij deze voucheractie komt nog maar weinig voor. Ondanks dat samenwerking ook vanuit Den Haag wordt gestimuleerd, staan er vaak nog huizenhoge muren tussen de verschillende sectoren.”

Ghislaine Hoenderboom ziet in DOORZAAM een natuurlijke partner voor samenwerking.  "DOORZAAM werkt over alle sectoren heen en is daardoor een verbindende factor. Toen Adriana eind vorig jaar aangaf dat er budget beschikbaar zou komen voor intersectorale projecten, waren we er snel uit. De bestaande voucheractie van Hibin Opleidingen is voor nieuwkomers in de branche. En dat zijn soms ook uitzendkrachten. We hebben dus dezelfde belangen. Overigens niet alleen op dit gebied. Je ziet dat bij alle O&O-fondsen dezelfde thema’s spelen. Voor ons allemaal is de vraag: hoe kunnen we slim samenwerken en kennisontwikkeling efficiënt samenpakken en medewerkers stimuleren in het nemen van eigen regie?”

Adriana geeft aan waarom juist nu de tijd rijp is voor meer samenwerking: "Ontwikkelingen als digitalisering en robotisering leiden tot grote veranderingen. Wij merken dat in de uitzendbranche bijvoorbeeld doordat we een procesoperator die we voorheen in de industrie konden plaatsen, nu ook gevraagd wordt in de food of de metaal. Met andere woorden, je ziet dat mensen van sector naar sector overstappen. Bij het ondersteunen van mensen in hun duurzame inzetbaarheid hebben sectoren een gezamenlijke rol. In de samenwerking met Hibin Opleidingen zijn we met dit project voorloper.”

Pilot
De gezamenlijke voucheractie is een echt pilotproject. Er is geen onderzoek aan voorafgegaan. Het gezamenlijk belang is zo overduidelijk dat Ghislaine en Adriana hebben besloten het maar gewoon te gaan proberen. Bovendien heeft zowel DOORZAAM als Hibin Opleidingen goede ervaringen met gratis opleidingsvouchers. De verwachting is dat werkgevers het initiatief waarderen omdat het kan helpen uitzendkrachten te laten doorstromen en voor hun bedrijf te behouden. De uitzendkrachten krijgen de kans om op een laagdrempelige manier meer over de bouwmaterialengroothandel te leren en zich vakinhoudelijk te ontwikkelen. Ghislaine Hoenderboom: "We hopen op een positieve grondhouding van alle betrokkenen. Elke uitzendkracht die we een basisopleiding kunnen meegeven is er een. Maar dat is niet het enige. We zien dat de zogeheten flexibele schil bij bedrijven toeneemt. Daarbij is het belangrijk dat je bedrijven en medewerkers ook bij die ontwikkeling kunt faciliteren.”