BENG eisen vervangen de EnergieprestatiecoŽfficiŽnt (EPC) - Webinar

‹ Terug
27 september 2018

Per 1 januari 2020 vervangen de BENG-eisen de EnergieprestatiecoŽfficiŽnt (EPC) bij het aanvragen van omgevingsvergunningen. De afgelopen twee jaar zijn ervaringen met Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) opgedaan. Bent u al op de hoogte van wat er voor u gaat veranderen? Via een webinar lichten de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe wat de stand van zaken is op dit gebied.

Ondertussen staat de tijd niet stil. Niet alleen wat betreft de BENG-eisen en de nieuwe methodiek NTA 8800, maar ook ten aanzien van de politiek, vinden er ontwikkelingen plaats rond aardgasvrij en het Klimaatakkoord. Marktpartijen willen graag precies weten waar ze aan toe zijn, maar veel zaken zijn nog in beweging. In dit webinar lichten de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe waar op dit moment aan gewerkt wordt, wat de stand van zaken is, en waar we naartoe gaan. Na registratie is het webinar gratis terug te kijken.
 
Bron: Rijksoverheid, directie Bouwen en Energie, Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit, nummer 4, 25 september 2018