Subsidieregeling praktijkleren met één jaar verlengd

‹ Terug
24 september 2018
De huidige subsidieregeling praktijkleren vervalt per 1 januari 2019. De minister van OCW heeft echter gekozen voor een verlenging van één jaar.

De subsidieregeling praktijkleren, die op 1 januari 2014 in werking is getreden, heeft tot doel werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding. Mede dankzij de regeling kunnen leerlingen, studenten of werknemers die een (beroeps)opleiding volgen zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel. De huidige subsidieregeling praktijkleren vervalt per 1 januari 2019. De minister van OCW heeft echter gekozen voor een verlenging van één jaar.

 

Deze verlenging heeft echter wel financiële gevolgen. Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt in 2019 verlaagd van € 2.700,-  naar € 2.500,-. In het voorjaar van 2019 zal besluitvorming plaatsvinden over hoe de regeling voor de schooljaren 2019-2020 en verder zal worden vormgegeven.

 

Meer informatie over het aanvragen van de subsidieregeling praktijkleren vindt u via deze link.
 
Achtergrondinformatie
De kamerbrief en het ontwerp van de subsidieregeling