Het Goede Gesprek: training Personeelsgesprekken

‹ Terug
22 mei 2018
Hibin Opleidingen heeft een training ontwikkeld voor leidinggevenden in de bouwmaterialenhandel op het gebied van het voeren van personeelsgesprekken. De nieuwe module sluit aan bij de afspraken die in de cao zijn gemaakt om intensiever te werken aan duurzame inzetbaarheid van werknemers.
De opleiding, die in november nog een keer wordt herhaald, biedt plaats aan twaalf deelnemers. Normaal kost deze opleiding € 695,-. In het kader van de cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid van medewerkers, zijn er dit keer geen kosten aan verbonden. Maar wie zich aanmeldt en er uiteindelijk geen gebruik van maakt, ontneemt een ander de kans. Daarom is afgesproken dat degenen die zich aanmelden, maar niet starten, alsnog de kosten in rekening krijgen gebracht. Het is uiteraard wel altijd mogelijk een vervanger te sturen. Per organisatie kunnen per opleiding maximaal twee deelnemers meedoen.

Aandacht voor en afspraken over duurzame inzetbaarheid kunnen het beste in een periodiek gesprek tussen de leidinggevende en de werknemer. Cao-partijen vinden dat er een structurele dialoog moet komen tussen werkgever en werknemer waarbij de werkgever een reŽel toekomstbeeld creŽert. De werkgever faciliteert, schept mogelijkheden en stimuleert. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het feitelijk benutten van de faciliteiten.
De training Personeelsgesprekken bestaat uit twee bijeenkomsten Tijdens deze bijeenkomsten staan de verschillende personeelsgesprekken centraal. U krijgt toegang tot de digitale leeromgeving waar u de E-learning module het Ontwikkelgesprek kunt volgen. Lees voor meer informatie bijgaande folder.