Nieuws

Subsidieregeling Praktijkleren verlengd

13 december 2018
De Subsidieregeling praktijkleren wordt definitief verlengd tot 2023. Minister Van Engelshoven van Onderwijs heeft dat bekendgemaakt. Het besluit om de Subsidieregeling praktijkleren definitief tot 2023 te verlengen biedt zekerheid aan de erkende leerbedrijven die voor meer jaren achtereen studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in het eigen bedrijf opleiden. Ook voor scholen en studenten zijn de gevolgen positief. Juist nu het bedrijfsleven een groeiende behoefte heeft aan goed opgeleide medewerkers, blijft de succesvolle beroepsbegeleidende leerweg (bbl) ondersteund.
Lees verder ›

Hoe is de bouw - en installatiewereld bezig met BIM?

22 november 2018

Jaarbeurs en Cobouw hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van BIM. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen hoe de bouw- en installatiewereld met BIM bezig is, in welke onderwerpen men geïnteresseerd is, wat barrières zijn, op welke wijze men zich informeert over BIM

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder degenen die zich de afgelopen jaren voor de BIM praktijkdag in de Jaarbeurs hebben geregistreerd.

 

Lees verder ›

BIM: van ontwerp naar uitvoering - Webinar

28 september 2018

Steeds meer partijen in de bouw zien BIM als dé vorm van samenwerking in de keten. Dagelijks worden projecten opgestart en uitgewerkt in 3D. Een gebouw wordt volledig digitaal uitgewerkt, waarna het virtuele model als het ware wordt opgeleverd. Daarna wordt het vrijgegeven voor productie en realisatie. Op deze manier kunnen faalkosten tot een minimum worden gereduceerd en kan het bouwproces worden versneld. Het is hierbij echter van groot belang dat in de voorbereidende fase goed en zorgvuldig wordt samengewerkt door de betrokken partners.

Lees verder ›

BENG eisen vervangen de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) - Webinar

27 september 2018

Per 1 januari 2020 vervangen de BENG-eisen de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) bij het aanvragen van omgevingsvergunningen. De afgelopen twee jaar zijn ervaringen met Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) opgedaan. Bent u al op de hoogte van wat er voor u gaat veranderen? Via een webinar lichten de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe wat de stand van zaken is op dit gebied.

Lees verder ›

Subsidieregeling praktijkleren met één jaar verlengd

24 september 2018
De huidige subsidieregeling praktijkleren vervalt per 1 januari 2019. De minister van OCW heeft echter gekozen voor een verlenging van één jaar.
Lees verder ›
Oudere nieuwsbrichten kunt u vinden in het nieuwsarchief.