Nieuws

BIM: van ontwerp naar uitvoering - Webinar

28 september 2018

Steeds meer partijen in de bouw zien BIM als dé vorm van samenwerking in de keten. Dagelijks worden projecten opgestart en uitgewerkt in 3D. Een gebouw wordt volledig digitaal uitgewerkt, waarna het virtuele model als het ware wordt opgeleverd. Daarna wordt het vrijgegeven voor productie en realisatie. Op deze manier kunnen faalkosten tot een minimum worden gereduceerd en kan het bouwproces worden versneld. Het is hierbij echter van groot belang dat in de voorbereidende fase goed en zorgvuldig wordt samengewerkt door de betrokken partners.

Lees verder ›

BENG eisen vervangen de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) - Webinar

27 september 2018

Per 1 januari 2020 vervangen de BENG-eisen de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) bij het aanvragen van omgevingsvergunningen. De afgelopen twee jaar zijn ervaringen met Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) opgedaan. Bent u al op de hoogte van wat er voor u gaat veranderen? Via een webinar lichten de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe wat de stand van zaken is op dit gebied.

Lees verder ›

Subsidieregeling praktijkleren met één jaar verlengd

24 september 2018
De huidige subsidieregeling praktijkleren vervalt per 1 januari 2019. De minister van OCW heeft echter gekozen voor een verlenging van één jaar.
Lees verder ›

Hoog niveau voor Masterclass

24 september 2018
Met de ‘Masterclass: Hoe bouwen we in 2025’ bereikt Hibin precies de mensen voor wie deze gratis opleiding bedoeld is: leidinggevenden, oud CTB en MBT deelnemers. Kortom, het niveau van de deelnemers is hoog. Voor deze driedaagse masterclass, met bijeenkomsten op 1 en 22 november en 13 december zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Wie nog twijfelt kan op 10 oktober naar de aftrapbijeenkomst komen en aan de hand daarvan al dan niet tot deelname besluiten.
Lees verder ›

Verplichte nascholing oudere chauffeurs: vrijstelling vervalt

20 augustus 2018
De vrijstelling voor oudere chauffeurs, geboren voor 1 juli 1955 (Code 95) komt te vervallen. Voorheen gold er, alleen in Nederland, een vrijstelling waar de Europese Commissie ernstig bezwaar tegen heeft gemaakt. Dat meldt TLN op basis van berichtgeving van het ministerie.
Lees verder ›
Oudere nieuwsbrichten kunt u vinden in het nieuwsarchief.