Nieuws

Deelnemers gezocht voor pilot leeromgeving (vol)

15 juli 2021
Hibin Opleidingen zoekt mensen die ervaring willen opdoen met de nieuwe leeromgeving en die ervaringen vervolgens willen delen. Deelnemers aan deze pilot kunnen kosteloos een van vijf online basiskennisopleidingen volgen onder voorwaarde dat zij voldoende tijd beschikbaar hebben om de opleiding af te ronden en zij voor- en achteraf een vragenlijst in willen vullen.
 
Update 29 juli 2021
De pilot is volgeboekt.
Lees verder ›

Doe je mee met de vragenlijst over Leren en Ontwikkelen?

15 juli 2021
Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Bonden en werkgevers hebben duurzame inzetbaarheid een terugkerend thema gemaakt bij de cao-onderhandelingen. Het Fonds Collectieve Belangen Hibin (FCB) heeft samen met andere scholingsfondsen een onderzoek opgezet naar eigen regie op duurzame inzetbaarheid en vraagt medewerkers in de bouwmaterialengroothandel om een vragenlijst in te vullen.
Lees verder ›

Vierde webinar Wkb voor management en verkoop

13 juli 2021
Er komt een vierde editie van het webinar Wkb raakt ook uw bedrijf. Deze zal plaatsvinden op 9 september. Met de vierde editie wordt opnieuw aan dertig belangstellenden branchegenoten de mogelijkheid geboden zich te laten bijpraten over de Wkb. 
 
KLIK HIER OM AAN TE MELDEN VOOR HET WEBINAR
Lees verder ›

Workshop Wkb voor bedrijven met bouwservice

10 mei 2021

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt steeds dichterbij. Deze wet heeft invloed op de hele bouwsector en dus ook op de bouwtoelevering. De wet gaat al op 1 januari 2022 in.

Tijdens de webinars over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) voor Hibin-leden is gebleken dat een aantal bedrijven zichzelf niet als aannemer ziet. Montage van keukens, badkamers of tegelwerk en het plaatsen van (prefab) bouwdelen worden echter wel aangemerkt als aanneemactiviteiten in het kader van de Wkb, ook als ze zijn uitbesteed.

Hibin biedt bedrijven met activiteiten die als aanneming worden aangemerkt een praktische workshop aan, met als resultaat een Wkb-plan voor de eigen organisatie. Wkb heeft voor deze organisaties immers direct impact op de bedrijfsvoering. Met name de aanpassing van het Burgerlijk Wetboek (BW) is van belang voor bouwservice-achtige activiteiten. 

De workshop, waar in twee zalen (coronaproof) plaats is voor 16 deelnemers, wordt geleid door de ervaren docenten ir. Peter Ligthart en drs. Ernest Boer

Meer informatie vindt u via deze link. Hier kunt u zich ook inschrijven.

Nieuwe e-learningmodule Houtcertificering

22 april 2021
Sinds deze week is de nieuwe e-learningmodule Basisekennis Houtcertificering beschikbaar. Deze module is gemaakt in samenwerking met het Hout OpleidingsCentrum (HOC), waarmee Hibin Opleidingen een serie e-learningmodules over hout ontwikkelt.
Lees verder ›
Oudere nieuwsbrichten kunt u vinden in het nieuwsarchief.