Missie en doelstellingen

Hibin Opleidingen werkt met een meerjarenbeleidsplan. Het huidige beleidsplan is getiteld: "Werken aan duurzame inzetbaarheid. Vakmanschap en plezier in de bouwmaterialenhandel."

In het beleidsplan heeft Hibin Opleidingen op een rijtje gezet wat de visie, missie en de doelstellingen zijn. 

Missie van Hibin Opleidingen

De missie van Hibin Opleidingen:
  • Het leveren van een bijdrage aan de toegevoegde waarde van de bouwmaterialenhandel;
  • (H)erkend worden als de meest deskundige partij voor de ontwikkeling van vaktechnisch opleidingsaanbod;
  • Zorgdragen voor continu relevant en passend aanbod; 
  • Het stimuleren van een ontwikkelingsgerichte houding van werknemers;
  • Het stimuleren van een ontwikkeling stimulerende houding van werkgevers.