Missie en doelstellingen

Hibin Opleidingen werkt met een meerjarenbeleidsplan. Het huidige beleidsplan is getiteld: "Werken aan duurzame inzetbaarheid. Vakmanschap en plezier in de bouwmaterialenhandel."

In het beleidsplan heeft Hibin Opleidingen op een rijtje gezet wat de visie, missie en de doelstellingen zijn. Een korte samenvatting: wat is de missie van Hibin Opleidingen? En wat willen we over een aantal jaren bereikt hebben? Welke thema's staan centraal?

Missie van Hibin Opleidingen

De missie van Hibin Opleidingen:
  • Het leveren van een bijdrage aan de toegevoegde waarde van de branche;
  • (H)erkend worden als de meest deskundige partij voor de ontwikkeling van vaktechnisch opleidingsaanbod voor de professionele bouwtoelevering;
  • Zorgdragen voor continu relevant en passend aanbod voor de professionele bouwmaterialenhandel;
  • Het stimuleren van een ontwikkelingsgerichte houding van de werknemers;
  • Het stimuleren van een ontwikkeling stimulerende houding van werkgevers.

Thema’s

Voor 2019 zijn, in samenwerking met de Commissie Vakopleiding, de volgende centrale thema's benoemd:
  1. Personeelsontwikkeling voor werkgevers;
  2. Professionele ontwikkeling van medewerkers;
  3. Effecten nieuwe cao;
  4. Instroom en samenwerking mbo.