Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg en aandacht door Hibin samengesteld. Desalniettemin kan het voorkomen dat de gegeven informatie onvolledig, dan wel onjuist is. Aan (de inhoud of strekking van) de teksten op deze webpagina kunnen ook anderszins geen rechten worden ontleend.

Zonder schriftelijke toestemming van Hibin is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde teksten, fotografie of databestanden geheel of ten dele over te nemen, tenzij bij het gepubliceerde werk daarvoor de nadrukkelijke toestemming is gegeven. Ons doel is de informatie actueel en accuraat te houden maar wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de informatie op deze site of externe sites die gelinkt zijn naar deze site. Mocht u fouten ontdekken op de site, meldt u deze alstublieft via info@hibin.nl