Subsidieregeling onderwijs (mbo, hbo en wo)

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen in het mbo. De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding in de praktijk. Ook zijn er mogelijkheden voor studenten in het hbo en wo. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 en vervalt met ingang van 1 januari 2019. Dit is de vervanger van de WVA.

Kom ik in aanmerking voor een subsidieregeling?