EVC

EVC staat voor het Erkennen van – eerder of elders – Verworven Competenties. Voor veel werknemers in de bouwmaterialenbranche geldt dat ze tijdens werk en trainingen veel ervaring hebben opgedaan. Vaak echter is deze ervaring niet formeel in diploma’s en certificaten vastgelegd. 
Door middel van deze procedure kan per medewerker worden bekeken in hoeverre hij over bepaalde competenties beschikt. Op basis van de competenties die nog moeten worden aangescherpt kan daarna een advies worden opgesteld voor een opleiding en/of vrijstelling.

Het uitvoeren van de EVC vraagt een zorgvuldige aanpak. Draagvlak en betrokkenheid van zowel u als van de betrokken medewerker(s) zijn erg belangrijk. Het kan u allebei dan ook het nodige opleveren. Voor u een verdere professionalisering van de medewerkers. En diploma’s of een verkorte opleiding vertegenwoordigen voor elke medewerker een maatschappelijke waarde. Voor een EVC traject voor uw medewerker kunt u in aanmerking komen voor vermindering afdracht loonbelasting.
 
Hoe werkt EVC?
De EVC procedure bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Het herkennen van competenties
Er wordt gestart met het in kaart brengen van de competenties die uw medewerker al beheerst. Dat wordt gedaan door middel van een portfolio, een uitgebreid curriculum vitae. Hierin wordt beschreven welke kennis en ervaring uw medewerker al heeft opgedaan en waar zijn/haar kwaliteiten liggen. De medewerker voorziet deze beschrijvingen zoveel mogelijk van bewijsmateriaal. Als bewijs voor de competentie samenwerken zou uw medewerker bijvoorbeeld een beoordeling van een leidinggevende kunnen opnemen. Tijdens het maken van de portfolio kan de medewerker de hulp van een (portfolio)begeleider inschakelen.

Stap 2: Het erkennen van competenties
De assessor beoordeelt het portfolio door de competenties te vergelijken met een standaard. Dit kunnen diploma-eisen van een wettelijk erkende opleiding zijn, maar ook leerdoelen van een branche opleiding of een beschrijving van een functie- of competentieprofiel. Op basis van de portfolio vindt er een assessmentgesprek met de medewerker plaats. Na afloop schrijft de assessor een EVC rapportage. In deze rapportage wordt aangegeven welke competenties uw medewerker al beheerst en voor welke competenties deze een aanvullende opleiding of scholing nodig heeft. Deze rapportage wordt altijd met de medewerker besproken. Na deze bespreking is de EVC procedure afgesloten.

Stap 3: Het ontwikkelen van competenties (extra mogelijkheid)
U kunt ervoor kiezen om samen met Hibin Opleidingen een plan op te stellen waarin afgesproken wordt hoe uw medewerker  zichzelf verder kan ontwikkelen. Dit heet een persoonlijk ontwikkelingsplan. U kunt bijvoorbeeld op basis van de EVC rapportage vrijstellingen aanvragen voor een opleiding of extra begeleiding vragen binnen uw bedrijf.

Meer weten over de inhoud en de uitvoering van de EVC?
Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde ROC.