Blijven ontwikkelen

De bouwmaterialenbranche vindt het belangrijk dat er ook na het behalen van een mbo-diploma alle mogelijkheden zijn voor elke medewerker om zich te blijven ontwikkelen. De branche kent een aantal instrumenten die ervoor kunnen zorgen dat elke loopbaan steeds perfect wordt vormgegeven. Zo is er het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). Dat biedt duidelijkheid in de doelstellingen voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling met het oog op de toekomst. En welke stappen elke medewerker kan zetten om de loopbaan verder vorm te geven.

Maar er is ook de Hibin Competentieanalyse. Al tijdens het mbo-traject kunnen leerlingen aan de hand daarvan online testen welke competenties ze al hebben ontwikkeld, en welke ze in de toekomst willen ontwikkelen. Aan het eind volgt een rapportage met daarin scores en eventueel een selectie van relevante opleidingen.