Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Met ingang van 1 januari 2022 treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen in werking. Deze wet stelt nieuwe eisen aan het bouwen en heeft als doel om een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit en een verbeterde positie van de bouwconsument te realiseren. Daarnaast wil de wet kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering stimuleren.
 
Hibin informeert haar leden op een aantal manieren over deze wet en de mogelijke gevolgen. Zo is er een E-learning module ontwikkeld met de basisinformatie over de wet. Ook worden er webinars georganiseerd met deskundige sprekers. Zij kunnen u nog verder wegwijs maken en uw vragen beantwoorden. 
 
Ook kunt de website van Stichting IBK raadplegen.

Webinar Wet Kwaliteitsborging