Keuzedeel Commercieel Technisch Bouwadvies

Snel inspelen op een veranderende arbeidsmarkt. Dat is de bedoeling van de invoering van keuzedelen in het mbo. Met het aanbieden van het keuzedeel Commercieel Technisch Bouwadvies maken ROC's die verwachtingen helemaal waar: een student Handel is hiermee zo goed als verzekerd van een baan in de Bouwmaterialenbranche.
 
Fors tekort
Na jaren van bezuiniging wordt er weer volop gebouwd en gerenoveerd. Daardoor stijgt werkgelegenheid in de bouw en dus ook die in de (groot)handel van bouwmaterialen om die bouw te realiseren. Er wordt zelfs een fors tekort voorspeld aan commercieel technische medewerkers. Brancheorganisatie Hibin wil met de ontwikkeling van het keuzedeel voor ROC's aan de toenemende vraag naar personeel tegemoet komen.
 
Specifieke kennis en vaardigheden
Een commercieel technisch medewerker is de schakel tussen de leverancier van bouwmaterialen en de aannemer die de materialen afneemt. Hij of zij moet goed kunnen inschatten wat aannemers nodig hebben en weten wat er aan materialen nodig is. Om een goed verkoopadvies te kunnen geven, is kennis van bouwen en bouwmaterialen dus noodzakelijk. Ook moet de medewerker bestek en tekeningen kunnen lezen en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de bouw. Deze specifieke kennis en vaardigheden kan een student leren in dit keuzedeel. Hiermee slaat een ROC dus een brug tussen Techniek en Handel.
 
Voor welke opleidingen?
Het keuzedeel is geschikt voor studenten van BOL/BBL-opleidingen Handel op niveau 3 en 4:
 1. Verkoopspecialist (3)
 2. Verkoopadviseur (3)
 3. Commercieel medewerker (3)
 4. (Junior) accountmanager (4)
 5. Vestigingsmanager groothandel (4)
Hoe ziet het keuzedeel eruit?
Het keuzedeel Commercieel Technisch Bouwadvies bestaat in totaal uit 240 uur. Onder begeleiding van een docent doorlopen studenten verschillende modules die ze zelfstandig online, in een digitale leeromgeving kunnen volgen. De modules zijn praktisch en overzichtelijk van opzet. Ongeveer de helft bestaat uit theorie die studenten zelfstandig kunnen eigen maken. Daarnaast maken ze verschillende opdrachten onder andere voor bedrijven en sluiten de modules af met een online toets. De belangrijkste modules gaan over bouwen en verschillende bouwmaterialen. Het keuzedeel wordt afgesloten met een praktijkexamen: het schrijven van een bouwtechnisch advies en de offerte. Na het afronden van het keuzedeel ontvangen de studenten hiervoor erkende branchecertificaten.
 
Wat komt aan bod?
Door het volgen van het keuzedeel Commercieel Technisch Bouwadvies doen studenten kennis en vaardigheden op om een goed bouwtechnisch verkoopadvies te kunnen geven.
 
Kennis
Na het volgen van het keuzedeel heeft de student inzicht gekregen in verschillende aspecten van bouwkunde en bouwmaterialen, zoals:
 • de bouwmethoden per bouwperiode en de fasen van bouwprocessen;
 • de beginselen van constructieleer en de levensduur van gebouwen;
 • bouwfysica, funderingsmethoden, gevelsystemen, vloersystemen, wanden en daken;
 • de wetten, regels en ontwikkelingen die van toepassing zijn op nieuwbouw, renovatie en onderhoud;
 • het lezen van bouwtekeningen en bestekken;
 • de verschillende bouwmaterialen en hun toepassingen.
Vaardigheden
Na het volgen van het keuzedeel is de student in staat om:
 • de bouwkundige taal van klant en leverancier te begrijpen;
 • bouwkundige vraagstukken te analyseren;
 • relaties te leggen tussen bestek en tekeningen;
 • de materiaalbehoefte in te schatten;
 • verbanden te leggen tussen de eisen aan een bouwdeel en de bouwmaterialen uit het assortiment;
 • verbanden te leggen tussen materialen en systemen binnen verschillende productgroepen;
 • veel voorkomende bouwfouten te herkennen;
 • de invloed van logistieke kosten op je omzet te berekenen;
 • commercieel technisch (materialen)advies te geven.
Organisatie op maat
Hibin Opleidingen maakt zich sterk om dit keuzedeel in samenwerking met ROC's uit te voeren. Een keuzedeel op maat dus. Hiertoe zijn verschillende mogelijkheden. Hibin heeft (online) lesmateriaal, een digitale leeromgeving, docenten en middelen om te komen tot de bijbehorende examens. ROC's die dat willen, kunnen het keuzedeel dus kant-en-klaar afnemen en aanbieden. Er zijn ook andere mogelijkheden. Hibin-docenten kunnen de studenten begeleiden, maar ook de inzet van eigen docenten van bijvoorbeeld de afdeling Bouw is mogelijk. Studenten kunnen het keuzedeel uitvoeren tijdens hun stage, maar ook bijeenkomsten op het ROC of bij Hibin zijn mogelijk. Op dit moment voert Hibin Opleidingen met meerdere ROC's overleg om het keuzedeel als pilot uit te voeren.
 
Kosten
De investeringen hangen af van hoe een ROC het keuzedeel gaat uitvoeren en welke rol Hibin hierin krijgt. Ook hierbij zijn verschillende scenario's denkbaar, zo zou het leerbedrijf een deel van de kosten op zich kunnen nemen en er zijn verschillende subsidieregelingen. De pilot die Hibin Opleidingen met ROC's gaat uitvoeren, zal ook over de prijsstelling meer informatie opleveren.
 
Hoe is het keuzedeel tot stand gekomen?
Koninklijke Hibin, de brancheorganisatie voor de bouwmaterialenhandel, is direct betrokken bij de veranderingen in het mbo-onderwijs. In de organisatie Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft opleidingsmanager Ghislaine Hoenderboom zitting in het marktsegment Groothandel van de sector Kamer Handel. Onderwijs en bedrijfsleven maken voor de sector handel afspraken over de thema's kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. Het aanvraagproces voor het keuzedeel Commercieel Technisch Bouwadvies is gestart in maart 2015. In nauw overleg met het SBB is het verder vormgegeven. Hiervoor zijn de leerdoelen en leerinhoud van bestaande basisopleidingen van Hibin Opleidingen gebruikt. In januari 2016 is het keuzedeel goedgekeurd door de Toetsingskamer.
 
Wilt u meer weten?
Neem voor meer informatie contact op via deze link.