Nascholing chauffeurs

Partner in nascholing chauffeurs

Hibin werkt in het kader van de nascholing chauffeurs samen met de EVO. Zij hebben een ruim aanbod aan opleidingen in het kader van de nascholing en zij verzorgen ook de meldingen richting CCV. Als u EVO lid bent kunt u gebruiken maken van de EVO ledenkortingen.

Wat houdt de nascholing chauffeurs in?

De EU-Richtlijn Vakbekwaamheid (‘nascholing chauffeurs'), die vanaf 10 september 2009 van kracht is, moet leiden tot een verhoging van de verkeersveiligheid en vakbekwaamheid van chauffeurs. Alle houders van een D- en/of C-rijbewijs zijn als gevolg van de richtlijn verplicht 35 uur nascholing te volgen in een periode van 5 jaar om hun vakbekwaamheid te behouden.

Voor het D-rijbewijs ging de verplichte nascholing al in op 10 september 2008. Voor houders van het C-rijbewijs is de ingangsdatum vastgesteld op 10 september 2009. Opleidingen die zijn gevolgd vanaf 1 maart 2009 tellen al mee voor de nascholing.

Chauffeurs die het D- en/of C-rijbewijs hebben gehaald vóór respectievelijk 10 september 2008 en 10 september 2009, krijgen een basiskwalificatie vakbekwaamheid. Met 35 uur nascholing behouden zij de vakbekwaamheid voor de volgende vijf jaar. Voor deze groep rijbewijshouders wordt de eerste periode van vijf jaar verlengd tot 7 jaar.

De D-rijbewijshouders zullen de nascholing moeten volgen voor 10 september 2015, voor de C-rijbewijshouders is dit 10 september 2016. Chauffeurs die in het bezit zijn van zowel het C- als D-rijbewijs moeten in totaal 35 uur nascholing volgen. De gevolgde nascholing wordt op het rijbewijs aangegeven met de code ‘95', gevolgd door de geldigheidsperiode. De rijbewijzen moeten vóór september 2016 worden vernieuwd.

Vrijstellingen
In de bijlage staat een overzicht van de vrijstellingen voor de nascholing chauffeurs.
Als een houder van een C- of D-rijbewijs gebruik kan maken van een van de vrijstellingen, moet hij dit kunnen aantonen in zijn administratie.

Voorbeeld: een chauffeur die minder dan 12 uur in de week rijdt, is vrijgesteld van nascholing. Op basis van zijn administratie, bijvoorbeeld de tachograaf, moet hij aan de inspectiediensten kunnen tonen dat hij minder dan 12 uur rijdt in de week.

Twee veel voorkomende vrijstellingen:
  • houders van een C- en/of D-rijbewijs die zijn geboren vóór 1 juli 1955
  • houders van een C- en/of D-rijbewijs die minder dan 12 uur beroepsmatige rijtijd in de week hebben. Met 12 uur rijtijd wordt de tijd bedoeld dat de wielen van de wagen draaien, de laad- en lostijden tellen dus niet mee. De week loopt van maandag 0.00 uur tot zondag 24.00 uur.

Bron: www.evo-kennisbank.nl

Meer informatie

Weten welke opleidingen onder de nascholing vallen
Een informatiepakket over nascholing aanvragen