Blended Learning

Hibin Opleidingen hanteert sinds 2009 het Blended Learning concept. Dit concept gaat er vanuit dat je zoveel mogelijk online leert wat kan, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Hiervoor heeft Hibin Opleidingen een digitale leeromgeving via internet ingericht; het Hibin leerplein. Vervolgens ga je in een of meerdere bijeenkomsten aan de slag om het geleerde in opdrachten en casussen onder leiding van een docent en met deelnemers uit te werken. In deze opdrachten staat de klant en de klus/het project centraal. Na de bijeenkomst wordt een werkplekopdracht gemaakt zodat het geleerde in de eigen werkomgeving toegepast kan worden. De opleidingen worden afgesloten met een eindtoets. Dit kan een praktijkexamen zijn, maar ook een toets via de computer.
 
Met het Blended Learning concept verwacht Hibin Opleidingen te kunnen voldoen aan de verwachtingen en wensen van werknemers en werkgevers. Enerzijds door een modern opleidingsaanbod te ontwikkelen en anderzijds door de effectiviteit en efficiëntie van de opleiding te verhogen.

E-learning modules

Hibin Opleidingen heeft meerdere E-learning modules ontwikkeld. De modules zijn praktisch en overzichtelijk van opzet. Naast theorie zijn er verschillende opdrachten en toetsen opgenomen. Maar ook een aantal werkplekopdrachten.
 
Het betreft de modules:
  • Fundering & Vloeren
  • Buitenwanden
  • Hellend Dak
  • Plat Dak
  • Binnenwanden
  • Afbouw

Klik hier voor het hele aanbod voor E-learning.