Opleidings(beleids)plan

Het is duidelijk dat de medewerkers in de organisatie zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen. Daarom legt u dit vast in een bedrijfsopleidingsplan. Het opleidingsbeleid moet aansluiten bij de missie en visie van uw organisatie, en bij de organisatiecultuur. Heeft u het opleidingsbeleid helder, dan kunt u bepalen hoe dit voor uw individuele medewerkers werkt. Dit neemt u dan met uw medewerker op in het persoonlijk ontwikkelingsplan. In de volgende stappen komt u van een algemeen opleidingsbeleid tot individuele ontwikkelingsplannen voor uw medewerkers.

 

Organisatiedoelen

Wilt u uw opleidingsbeleid vormgeven, dan moet u eerst de organisatiedoelen voor de komende jaren kennen. Bij een goed opleidingsplan houdt u zich namelijk altijd de beleidsdoelen van de organisatie in het oog zodat dit beleid beantwoordt aan de wensen van de medewerkers en de organisatie als geheel.

 

Brancheontwikkelingen

De volgende stap is kijken naar de ontwikkelingen in uw branche. 

Welke eisen stellen die ontwikkelingen aan de competenties van uw medewerkers? Kijk ook naar de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Als er binnenkort veel medewerkers met pensioen gaan, dient u de competenties van die medewerkers te vervangen.

 

Organisatiebehoefte en kennis medewerkers afstemmen

Vervolgens gaat u na wat de behoefte van uw organisatie betekent voor uw medewerkers. Stel dat u in de komende periode een nieuwe markt wilt aanboren of een nieuw concept wilt introduceren. Kunnen de medewerkers die organisatiebehoeften waarmaken? Hebben zij de kennis en capaciteiten om de organisatie zo ver te brengen?

 

Huidige situatie en keuzes

Nu u weet waar de organisatie naartoe wil, is het van belang om te kijken waar u op dit moment staat. Welke kwaliteiten, kennis en competenties heeft u al in huis? Maar vooral; wat ontbreekt er nog? En vervolgens, is  de kloof te overbruggen door medewerkers op te leiden, of dat je nieuwe medewerkers met bepaalde competenties moet werven.  

 

Als u tot de conclusie komt dat opleiden de beste oplossing is, dan dient u te onderzoeken welke opleiding het beste bij de doelstellingen past. Als u precies weet welke opleidingen geschikt zijn voor de organisatie, dan dient u ook te kijken naar de wensen van de medewerkers. Wat kunnen ze op dit moment al en wat moeten ze in de toekomst kunnen. Deze stap kunt u het beste samen met de direct leidinggevende bespreken. Zij hebben vaak al een goed beeld van wat medewerkers in hun mars hebben.

 

Opleidingsplan en opleidingsactiviteiten

Op basis van alle informatie die u in de hierboven genoemde stappen hebt verzameld kunt u daadwerkelijk het opleidingsplan samenstellen. Bepaal een duidelijk doel voor iedere opleiding. Wat moet het meetbare resultaat zijn van de opleiding?

 

Tot slot dient u nog te bepalen welk soort opleidingsactiviteiten de medewerkers gaan volgen. Wordt het een blended learning, e-learning traject of training on-the-job. Er zijn hierin tal van mogelijkheden.

 

Ondersteuning Hibin Opleidingen

Hibin Opleidingen heeft een instrument ontwikkeld waarmee u als ondernemer, vestigingsmanager of P&O functionaris de volgende vragen kunt beantwoorden:

  • Wanneer is opleiden zinvol?
  • Wat wil ik bereiken met opleiden?
  • Wat voor opleiding of training moet ik kiezen voor mijn medewerkers?
  • Hoe behaal ik met opleiden het resultaat dat ik wil?
  • Hoe maak ik beleid voor opleiden?
  • Hoe maak ik een opleidingsplan?

U kunt het opleidingsbeleidsplan opvragen door een mail te sturen naar g.hoenderboom@hibin.nl.