Erkenning Verworven Competenties (EVC)

EVC staat voor het Erkennen van – eerder of elders – Verworven Competenties. Voor veel werknemers in de bouwmaterialenbranche geldt dat tijdens werk en trainingen veel ervaring is opgedaan. Vaak echter is deze ervaring niet formeel in diploma’s en certificaten vastgelegd. Met andere woorden: u heeft mogelijk een leven lang geleerd, maar de ervaringen zijn niet formeel erkend.

Door middel van deze procedure kan per individu bekeken worden in hoeverre u over bepaalde competenties beschikt. Op basis van de competenties die nog moeten worden aangescherpt kan een advies worden opgesteld voor een opleiding en/of vrijstelling.

Het uitvoeren van de EVC vraagt een zorgvuldige aanpak. Draagvlak en betrokkenheid van zowel u als van uw werkgever zijn erg belangrijk. Het kan u allebei dan ook het nodige opleveren. Diploma’s of een verkorte opleiding vertegenwoordigen voor u een maatschappelijke waarde. En voor uw werkgever kan het een volgende stap zijn op weg naar verdere professionalisering van zijn medewerkers.
 
Hoe werkt EVC?
De EVC procedure bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Het herkennen van competenties
U start met het in kaart brengen van de competenties die u al beheerst. U doet dat door middel van een portfolio, een uitgebreid curriculum vitae. U beschrijft in uw portfolio welke kennis en ervaring u al heeft opgedaan en waar uw kwaliteiten liggen. U voorziet deze beschrijvingen zoveel mogelijk van bewijsmateriaal. Als bewijs voor de competentie samenwerken zou u bijvoorbeeld een beoordeling van uw leidinggevende kunnen opnemen. Tijdens het maken van uw portfolio kunt u de hulp van een (portfolio)begeleider inschakelen.

Stap 2: Het erkennen van competenties
De assessor beoordeelt uw portfolio door uw competenties te vergelijken met een standaard. Dit kunnen diploma-eisen van een wettelijk erkende opleiding zijn, maar ook leerdoelen van een branche opleiding of een beschrijving van een functie- of competentieprofiel. Op basis van uw portfolio vindt er een assessmentgesprek met u plaats. Na afloop schrijft de assessor een EVC rapportage. In deze rapportage wordt aangegeven welke competenties u al beheerst en voor welke competenties u een aanvullende opleiding of scholing nodig heeft. Deze rapportage wordt altijd met u besproken. Na deze bespreking is de EVC procedure afgesloten.

Stap 3: Het ontwikkelen van competenties (extra mogelijkheid)
U kunt ervoor kiezen om samen met een EVC aanbieder een plan op te stellen waarin afgesproken wordt hoe u zichzelf verder kunt ontwikkelen. Dit heet een persoonlijk ontwikkelingsplan. U kunt bijvoorbeeld op basis van de EVC rapportage vrijstellingen aanvragen voor een opleiding of extra begeleiding vragen op uw werkplek.

Meer weten over de inhoud en de uitvoering van de EVC?
Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde ROC. Een overzicht van ROC's vind je door op deze link te klikken.