Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)

Blijven ontwikkelen staat los van leeftijd en zorgt voor voldoening op de werkplek. Een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) biedt duidelijkheid in doelstellingen voor persoonlijke – en vakinhoudelijke ontwikkeling voor de toekomst. En welke stappen kunt u zetten om uw loopbaan verder vorm te geven? Hibin Opleidingen begeleidt u indien gewenst om samen met uw leidinggevende te komen tot een perfecte POP. U kunt hier een voorbereidende vragenlijst downloaden.